Loose cascobouw Made/Drimmelen

Bedrijf Loose Made/Drimmelen

Jan Loose okt 2006

Loose logo

Loose jachtbouw plaatje

Rekening Solide straalbedrijf

Loose folder zeegrundel-01

Loose folder zeegrundel-02

Baarda grundel spanten lassen

Casco-01

Casco-02

Casco in aanbouw-01

Casco in aanbouw-02

Casco transport

Jachtbouw Loose Made kaart

Loose jachtbouw bedrijf-02

Loose jachtbouw bedrijf-03

Loose jachtbouw bedrijf-06

Bouw Swalker bij Loose 1974-01

Bouw Swalker bij Loose 1974-02

Swalker 1974

Swalker 1975

Swalker afbouw in de tuin

Zelfafbouw